Profil: Cinthia Kuik

D4d logo cirkel

O

Cinthia Kuik

Hoofddorp

1 sati slobodni

radna majka od 49 godina. 2 tinejdžerke.

Photo 1483429374595 0bd32a0858f2?ixlib=rb 1.2

Usluga

Jezički učitelj

Door Cinthia Kuik od Hoofddorp

34 Pre nekoliko nedelja.

Podučavam na jezicima engleski / njemački / francuski / holandski

Photo 1483429374595 0bd32a0858f2?ixlib=rb 1.2

Usluga

Jezički učitelj

Door Cinthia Kuik od Hoofddorp

34 Pre nekoliko nedelja.

Za srednjoškolce držim predavanja na engleskom / njemačkom / francuskom / holandskom