Profil: Kredietunie Kennemerland

Kredietunie logo d4d

O

Kredietunie Kennemerland

IJmuiden

2 sati slobodni

Kredietunie Kennemerland posreduje u realizaciji kredita između zajmodavca i dužnika.

Photo 1556742502 ec7c0e9f34b1?ixlib=rb 1.2

Usluga u fokusu

Prijavite se za kredit?

Door Kredietunie Kennemerland od IJmuiden

126 Pre nekoliko nedelja.

Kreditna unija Kennemerland osigurava lične i transparentne kredite. Naš fokus je na postojećim malim i srednjim preduzećima koja se nalaze u regiji Kennemerland (Haarlem i IJmond) sa: prometom do 10 m...

Photo 1556742502 ec7c0e9f34b1?ixlib=rb 1.2

Zahtev

Dajte kredit

Door Kredietunie Kennemerland od IJmuiden

126 Pre nekoliko nedelja.

Kredietunie Kennemerland traži društveno angažirane (bivše) poduzetnike iz regije. Poduzetnici koji su spremni da pomognu kolegama preduzetnicima u finansiranju i / ili treniranju.