Profil: Voedselbank Haarlem

Logo.voedselbank

O

Voedselbank Haarlem

Haarlem

2 sati slobodni

Pomaganje ljudima u nevolji, sprečavanje otpada i borba protiv siromaštva.

Dienst manager

Zahtev

Pomoćnik direktora, u utorak od 8 do 17 sati

Door Voedselbank Haarlem od Haarlem

123 Pre nekoliko nedelja.

Organizacija FOOD BANK HAARLEM i OMVREKEN uvijek mogu koristiti aktivne, motivirane volontere. Ako ste zainteresirani, dođite i posjetite nas na našoj glavnoj lokaciji Oostvest 54, u bivšoj Fietszenfab...

Dienst manager

Istaknuti zahtjev

Pomoćnik direktora, za ponedjeljak od 9 do 17 sati

Door Voedselbank Haarlem od Haarlem

123 Pre nekoliko nedelja.

Organizacija FOOD BANK HAARLEM i OMVREKEN uvijek mogu koristiti aktivne, motivirane volontere. Ako ste zainteresirani, dođite i posjetite nas na našoj glavnoj lokaciji Oostvest 54, u bivšoj tvornici bi...

Dienst chauffeur

Zahtev

Vozač B, srijeda ujutro u 9 ujutro - podne.

Door Voedselbank Haarlem od Haarlem

123 Pre nekoliko nedelja.

Organizacija FOOD BANK HAARLEM i OMVREKEN uvijek mogu koristiti aktivne, motivirane volontere. Ako ste zainteresirani, dođite na našu glavnu lokaciju Oostvest 54, u bivšoj tvornici bicikala, u blizini ...

Photo 1553531889 56cc480ac5cb?ixlib=rb 1.2

Zahtev

Prodavnica, u srijedu ujutro od 9 do 13 sati

Door Voedselbank Haarlem od Haarlem

123 Pre nekoliko nedelja.

Organizacija FOOD BANK HAARLEM i OMVREKEN uvijek mogu koristiti aktivne, motivirane volontere. Ako ste zainteresirani, dođite i posjetite nas na našoj glavnoj lokaciji Oostvest 54, u bivšoj Fietszenfab...

Photo 1553531889 56cc480ac5cb?ixlib=rb 1.2

Zahtev

Prodavnica, u utorak uveče od 17.30 do 20.00 sati

Door Voedselbank Haarlem od Haarlem

123 Pre nekoliko nedelja.

Organizacija FOOD BANK HAARLEM i OMVREKEN uvijek mogu koristiti aktivne, motivirane volontere. Ako ste zainteresirani, dođite na našu glavnu lokaciju Oostvest 54, u bivšoj tvornici bicikala, u blizini ...