Profil: Voedselbank Velsen

Image

O

Voedselbank Velsen

IJmuiden

2 sati slobodni

Sa našim timom volontera posvećeni smo, u okviru našeg regiona, domaćinstvima koja više ne mogu da dobiju hleb na dnevnoj bazi sa paketom besplatne hrane. Želite li imati pravo na paket ili želite donirati u obliku proizvoda ili novca: kontaktirajte nas!

Download

Istaknuti zahtjev

Pakovanje / davanje volontera

Door Voedselbank Velsen od IJmuiden

108 Pre nekoliko nedelja.

Zadaci / odgovornosti za pakovanje / dijeljenje volontera U petak se provode sljedeće aktivnosti za kompilaciju i distribuciju paketa hrane: Priprema sanduka Podijeliti na dijelove hrane koja se isporu...

Dienst chauffeur

Zahtev

vozač

Door Voedselbank Velsen od IJmuiden

108 Pre nekoliko nedelja.

Zadaci / odgovornosti vozača Zadatak vozača je da prikuplja proizvode koji su dostupni jednom tjedno. U srijedu u distributivnom centru u Amsterdamu, u četvrtak u drugim prehrambenim bankama koje su os...