Usluga: Kitesurfing

Dienst kitesurfles

Usluga

Kitesurfing

Pepsports od Zandvoort

163 Pre nekoliko nedelja.

NO 3 ili 4 sata predavanja. NE velike grupe i NE nepotrebno duga teorija unapred koju još uvek ne razumete. Svi materijali su uključeni u cijenu lekcije. Dugačke lekcije mogu zvučati kao dobivanje vrijednosti za novac, ali u praksi to često nije slučaj. Naši časovi su intenzivni i traju oko 2,5 sata, nakon čega imate manje energije i brže pravite greške.

Sharing

Podeli

Podeli Kitesurfles

Reviews

Review Kitesurfles