Istaknuti zahtjev: Pakovanje / davanje volontera

Download

Istaknuti zahtjev

Pakovanje / davanje volontera

Voedselbank Velsen od IJmuiden

58 Pre nekoliko nedelja.

Zadaci / odgovornosti za pakovanje / dijeljenje volontera U petak se provode sljedeće aktivnosti za kompilaciju i distribuciju paketa hrane: Priprema sanduka Podijeliti na dijelove hrane koja se isporučuje u velikim količinama Sortiranje ulaznih paketa od privatnih osoba Održivi proizvodi preko distribucija sanduka Nadopunjavanje sanduka sa svježim proizvodima kao što su povrće, voće, mlijeko, meso, riba i kruh Raspodjela paketa kupcima banke hrane Pospremanje i čišćenje radnog prostora Pitanje: Volonteri koji žele doprinijeti na temelju društvenog angažmana. Dobre karakteristike kontakta Mogućnost podizanja punih sanduka hrane Potrošački orijentiran stav Dostupnost od 3 do 6 sati tjedno u petak

Poster wervingvrijw 759x1024

Website

Wie komt ons een handje helpen? - Voedselbank Velsen

E-mail: info@voedselbankvelsen.nl Website: Voedselbank Velsen p/a Buurtcentrum De Brulboei Kanaalstraat 166 1975 BJ, IJmuiden Telefoon: 06-29223624

Bezoek website
Sharing

Podeli

Podeli Inpak/uitdeel vrijwilliger

Reviews

Review Inpak/uitdeel vrijwilliger