Zahtev: Pomoćnik direktora, u utorak od 8 do 17 sati

Dienst manager

Zahtev

Pomoćnik direktora, u utorak od 8 do 17 sati

Voedselbank Haarlem od Haarlem

18 Pre nekoliko nedelja.

Organizacija FOOD BANK HAARLEM i OMVREKEN uvijek mogu koristiti aktivne, motivirane volontere. Ako ste zainteresirani, dođite i posjetite nas na našoj glavnoj lokaciji Oostvest 54, u bivšoj Fietszenfabriek, u blizini Amsterdamse Poort. Prvo možete poslati e-poruku volonter@voedselbankhaarlem.nl Ili pozvati menadžment na 06 38240141.

Internet

Website

Vacatures

    

Bezoek website
Sharing

Podeli

Podeli Assistent-bedrijfsleider, voor de dinsdag 8-17u