Zahtev: Prodavnica, u utorak uveče od 17.30 do 20.00 sati

Photo 1553531889 56cc480ac5cb?ixlib=rb 1.2

Zahtev

Prodavnica, u utorak uveče od 17.30 do 20.00 sati

Voedselbank Haarlem od Haarlem

127 Pre nekoliko nedelja.

Organizacija FOOD BANK HAARLEM i OMVREKEN uvijek mogu koristiti aktivne, motivirane volontere. Ako ste zainteresirani, dođite na našu glavnu lokaciju Oostvest 54, u bivšoj tvornici bicikala, u blizini Amsterdamse Poort. Prvo možete poslati e-poruku volonter@voedselbankhaarlem.nl Ili pozvati menadžment na 06 38240141.

Sharing

Podeli

Podeli Winkelmedewerker, dinsdagavond 17.30-20.00U

Reviews

Review Winkelmedewerker, dinsdagavond 17.30-20.00U