Usluga: Računovodstvo, porezi i finansijska pitanja

Photo 1523958203904 cdcb402031fd?ixlib=rb 0.3

Usluga

Računovodstvo, porezi i finansijska pitanja

Ingrid Van Wersch od Koog aan de Zaan

247 Pre nekoliko nedelja.

Vlasnik sam malog administrativnog ureda u Koog aan de Zaanu i nudim usluge za pojedince i poduzetnike koji traže pomoć. Prvi sat je besplatan i bilo koji dodatni sat, čak i ako možemo doći na razmjenu

Sharing

Podeli

Podeli Boekhouding, belastingen en financiele zaken

Reviews

Review Boekhouding, belastingen en financiele zaken