Usluga: Ruke za pomoć

Photo 1507092405095 9ed82457290a?ixlib=rb 0.3

Usluga

Ruke za pomoć

Ellen Burg od Rotterdam

237 Pre nekoliko nedelja.

To je usluga koja pomaže osobama sa zahtjevima za pomoć koje nisu pokrivene plaćenom pomoći u uspostavljanju kontakata između pružatelja usluga i klijenata.

Sharing

Podeli

Podeli Helpende handen

Reviews

Review Helpende handen