Zahtev: Usluge ručne i održavanje na našoj zabavi 23. marta

Dienst bemiddeling

Zahtev

Usluge ručne i održavanje na našoj zabavi 23. marta

Stichting De Stuiver od Leeuwarden

120 Pre nekoliko nedelja.

Imamo zabavu u Leeuwardenu 23. marta gde tri organizacije rade zajedno sa svojim partijama na plemenitoj budućnosti, naime Dream Karavaan, Geluksroute i Stuiver Foundation. Možemo biti zadovoljni s nekoliko dodatnih ruku.

Sharing

Podeli

Podeli Hand en spandiensten bij ons feestje op 23 maart

Reviews

Review Hand en spandiensten bij ons feestje op 23 maart