Zahtev: Vozač B, srijeda ujutro u 9 ujutro - podne.

Dienst chauffeur

Zahtev

Vozač B, srijeda ujutro u 9 ujutro - podne.

Voedselbank Haarlem od Haarlem

127 Pre nekoliko nedelja.

Organizacija FOOD BANK HAARLEM i OMVREKEN uvijek mogu koristiti aktivne, motivirane volontere. Ako ste zainteresirani, dođite na našu glavnu lokaciju Oostvest 54, u bivšoj tvornici bicikala, u blizini Amsterdamse Poort. Prvo možete poslati e-poruku volonter@voedselbankhaarlem.nl Ili pozvati menadžment na 06 38240141.

Sharing

Podeli

Podeli Chauffeur B, woensdagochtend 9-12u.

Reviews

Review Chauffeur B, woensdagochtend 9-12u.